minimal-invaziv

Minimal İnvaziv Kalp Ameliyatı

Kalp cerrahisinde son on yıldır çok hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. Genellikle açık kalp ameliyatı geçiren bir hasta, ortalama 8-10 gün hastanede yatmakta, daha sonra da yaklaşık bir aylık nekahat dönemi geçirmekte, dolayısıyla önemli bir işgücü kaybı ortaya çıkmaktadır. Minimal İnvaziv Kalp Ameliyatı ile bu işlemin daha ufak deliklerden, daha az kan ihtiyacı ile, kalbi durdurmadan yapılabilmesini mümkün kılmaktadır.

Geleneksel olarak, kalp ameliyatı, kalbe ulaşmak için sternum (göğüs kemiği) boyunca uzun bir kesi kullanılarak gerçekleştirilir. Günümüzde, kalp hastaları, mitral kapak hastalığı, aort kapak stenozu ve atrialfibrilasyondahil olmak üzere birçok kalp rahatsızlığını tedavi etmek için minimal invaziv kalp cerrahisinden faydalanabilmektedir.

Minimal invaziv kalp ve göğüs cerrahisi prosedürleri cerrahların yüksek riskli hastalara, açık cerrahinin en iyi yaklaşım olamayabileceği veya tekrarlama prosedürleri gerektirebilecek çok yaşlı hastalara karmaşık cerrahiler uygulanabilmesini sağlar.

Minimal invaziv kalp ameliyatı daha küçük insizyon gerektirir ve genellikle açık kalp cerrahisinden daha hızlı iyileşmenizi sağlar.Ek olarak, kapak ameliyatlarının çoğu küçük bir insizyonla yapılabilir. Geleneksel kalp cerrahisindeinsizyon 12 cm kadar olabiliyor. Minimal invaziv yaklaşıma bağlı olarak, bu insizyon 2 ila 4 santimetreye kadar azaltılabilir. Kalp video delik büyütme kullanarak anahtar deliği görüntüleme yoluyla erişilebilir. Bu ileri teknoloji, cerrahın kalbi ve çevresindeki yapıları ayrıntılı olarak görmesini sağlar.

Torakoskop adı verilen ince ve tüp benzeri bir alet, cerrahi ekibin ameliyat sırasında lenf düğümlerini net bir şekilde görmesini sağlar. Video destekli torakoskopik (VAT) lobektomi geçiren bir hasta, ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde kalış gerektirmez. Ek olarak, kaburga kesilmesi veya açılması olmadığı için ağrı azalır.

Minimal invazivkalp cerrahisinin hem güvenli hem de etkili olduğu kanıtlanmıştır. Hastalar için minimal invaziv yaklaşım, daha az hastanede kalış süresi, daha hızlı iyileşme süresi, daha az kanama ve normal aktivitelere daha erken dönüş gibi birçok yarar sağlar.

Kalp fonksiyonlarını iyileştirmek ve tansiyonu dengelemek için herhangi bir ilaç kullanılmazve kan basıncı kolayca dengelenir.

Minimal İnvaziv Kalp Ameliyatı nasıl yapılır?

Minimal invaziv kalp cerrahisinde, cerrah kalbe ulaşmak için küçük kesikler kullanır. İnce aletler ve küçük kameralar kullanarak yapılan bu ameliyat, aşağıdakiler dahil olmak üzere bir çok konuda geleneksel kalp cerrahisine kıyasla bazı avantajlarsağlar:

  • Minimal yaralar oluşturan daha küçük kesikler
  • Daha az acı
  • Ameliyattan sonra daha kısa süre hastanede yatış yapılır
  • Normal aktivitelere daha hızlı dönüş
  • Minimal kan kaybı ve daha az kan transfüzyon ihtiyacı
  • Daha az enfeksiyon ve komplikasyonriski

Minimal invaziv cerrahinin en büyük avantajı, geleneksel kalp ameliyatına göre çok daha az ağrı yaşanması ve hızlı bir iyileşme olmasıdır. Yapılan küçük kesiler sayesinde daha az doku hasarı olur. Böylece iyileşme daha hızlı olmaktadır.

Minimal İnvaziv kalp cerrahisinin dezavantajları nelerdir?

En büyük dezavantajlardan biri, minimal invazif kalp cerrahisinin henüz herkese uygun olmamasıdır. Cerrahlar hala daha çok hastaya fayda sağlamak için yeni minimal invaziv kalp cerrahisi teknikleriaraştırıp geliştirmektedirler.

Minimalinvaziv kalp cerrahisinde ameliyat süresi geleneksel kalp cerrahisi ameliyatlarından daha uzun sürmektedir. Ancak ameliyat sonrası hastanede daha kısa süre yatış yapılır ve daha hızlı bir iyileşme sağlanır.

Minimal invaziv cerrahi ile yapılan ameliyatlarda yara izi oldukça küçüktür. Kalp cerrahı operasyonu yaklaşık 5 cm uzunluğunda bir insizyonla gerçekleştirir. Bu minik kesi genellikle sağ memenin altındaki deri kıvrımına tamamen gizlenir.

Minimal invaziv kalp cerrahisinde bir çok hastalığın çözümü olan ameliyatlar yapılabilir. Aortik, Mitral ve TriküspitValv onarımları veya replasmanları, AtriyalSeptalDefekt Onarımları, VentrikülerSeptalDefekt Onarımları, Yineleme Operasyonları, Labirent Prosedürleri, koroner baypas, atriyalmiksomlar, intrakardiyaktümörler, biventrikülerpacemaker derivasyonlarının yerleştirilmesi, koroner anevrizma ve fistül ligasyonu veekstrakardiyak tümörlerin eksizyonu bunlardan bazılarıdır.

Minimal İnvaziv Kalp Ameliyatı prosedürü için uygun bir aday olup olmadığınız, uzman doktorunuz tarafından yapılacak kapsamlı bir değerlendirmeden sonra anlaşılacaktır.

Ameliyat sonrası iyileşme ne kadar sürer?

Çoğu hasta 24 saatten daha kısa bir süre sonra tamamen kendine gelir ve iki gün içinde taburcu edilir. Bu iyileşme çok daha hızlıdır ve sternotomi (göğüs kemiğinin ayrılması) yoluyla gerçekleştirilen ameliyattan çok daha yüksek bir konfor seviyesi sağlar. Günlük hayatınıza tam olarak dönmeden önce bir veya iki hafta istirahat önerilir.

Reoperasyonlarda minimal invaziv cerrahi kullanılabilir mi?

Evet. Bu teknikler yineleme işlemlerinde uygulanmıştır. Yine de, her hastanın uygun bir aday olup olmadığını görmek için bireysel olarak değerlendirilmesi gerekir.

Ameliyat olmazsam ne olur?

Kalp ilerleyici ve geri dönüşümsüz olarak büyüyecek ve semptomlarınızkonjestif kalp yetmezliğinin başlangıcı, akciğerinizdeki su, bacak şişmesi ve derin nefes darlığı ve güçsüzlük ile birlikte artacaktır. Kalp ritminiz genellikle düzensiz (atriyalfibrilasyon) hale gelir ve inmeyi önlemek için kan inceltici gerektirir. Başka bir deyişle, bu iyi bir fikir değildir.

Endoskopik Port Akses Cerrahisi

İlk önce kalbi durdurmadan, çalışan kalpte baypas operasyonları başarıyla gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Daha sonra bu operasyonun çok daha küçük bir kesiden yapılabileceği ortaya çıkmış ve bu yönteme “Pencere Ameliyatı” adı verilmiştir. Sonraki yıllarda kapak operasyonları da bu yöntemle, yani ufak bir delikten yapılmaya başlanmıştır.
Minimal İnvaziv Kalp Damar Cerrahisinin en belirgin avantajları; hastanın daha az ağrı hissetmesi, daha az kan kullanımı, iş gücü kaybının azalması ve hastanın daha çabuk ayağa kalkabilmesi ve küçük kesiden dolayı kozmetik üstünlükleridir. Normal bir açık kalp ameliyatında ortalama on gün hastanede kalan bir hasta, bu yöntemle 4-5 gün içerisinde taburcu olup kısa sürede işine dönebilmektedir.
1998-2015 yılları arasında 1500’ün üzerinde hasta ekibimiz tarafından bu yöntemle ameliyat edilmiştir.

 

invaziv