minimal-invazivKalp cerrahisinde son on yıldır çok hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. Genellikle açık kalp ameliyatı geçiren bir hasta, ortalama 8-10 gün hastanede yatmakta, daha sonra da yaklaşık bir aylık nekahat dönemi geçirmekte, dolayısıyla önemli bir işgücü kaybı ortaya çıkmaktadır. Yeni gelişmeler bu işlemin daha ufak deliklerden, daha az kan ihtiyacı ile, kalbi durdurmadan yapılabilmesini mümkün kılmaktadır.

Endoskopik Port Akses Cerrahisi

İlk önce kalbi durdurmadan, çalışan kalpte baypas operasyonları başarıyla gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Daha sonra bu operasyonun çok daha küçük bir kesiden yapılabileceği ortaya çıkmış ve bu yönteme “Pencere Ameliyatı” adı verilmiştir. Sonraki yıllarda kapak operasyonları da bu yöntemle, yani ufak bir delikten yapılmaya başlanmıştır.
Minimal invazif cerrahinin en belirgin avantajları; hastanın daha az ağrı hissetmesi, daha az kan kullanımı, iş gücü kaybının azalması ve hastanın daha çabuk ayağa kalkabilmesi ve küçük kesiden dolayı kozmetik üstünlükleridir. Normal bir açık kalp ameliyatında ortalama on gün hastanede kalan bir hasta, bu yöntemle 4-5 gün içerisinde taburcu olup kısa sürede işine dönebilmektedir.
1998-2015 yılları arasında 1500’ün üzerinde hasta ekibimiz tarafından bu yöntemle ameliyat edilmiştir.

 

invaziv