Damar cerrahisinin alanına kalbin kendi damarları haricindeki diğer atar ve toplar damarlara ait hastalıklar girmektedir. Damar hastalıkları artan yaş ortalaması ile birlikte giderek artmaktadır.Türkiye’de 65 yaş üzeri nüfus 1985 de %3.5 iken 2005 yılında %7 oranına ulaşmıştır. Ayrıca günümüzde insanlarda yaşam beklentisi de uzadığı için damar hastalıkları, yaşlı nüfusun yaşam süresi ve yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etki yapmaktadır.

Ülkemizde damar cerrahisi, kalp ve damar cerrahisi şeklinde birleşik olmasına rağmen AB ülkelerinin birçoğunda ve ABD de ayrı bir ihtisas dalı olarak işlev görmektedir. Bu ülkelerde kalp cerrahları ile damar cerrahları ayrıdır. Özellikle son yıllarda endovasküler cerrahinin (Balon ve stentlerle damarların açılması) yaygınlaşmasıyla, damar cerrahisinin bir bölümü bu yolla yapılır olmuştur. Bazı durumlarda ise hem açık cerrahi hem de endovasküler cerrahi kombine edildiğinde sonuçlar daha iyi olmaktadır.

Anevrizmaların ve diğer damar hastalıklarının cerrahisi kliniğimizde açık ve kapalı (endovasküler stent) yöntemlerle yapılmaktadır. Varis tedavisi de en güncel yöntemlerle uygulanmaktadır.