Varis Nedir?

Vücuttaki toplarvaris-1damarların belirgin hale gelmesi ve genişlemesidir. Çeşitli derecelerde olabilir. Toplardamarların içinde yer alan kanın aşağıdan yukarı doğru taşınmasına yardım eden kapakçıkların iyi çalışmaması neticesinde ortaya çıkar.

Varis Belirtileri Nelerdir?

• Bacak damarlarında belirginleşme
• Damarların ciltten kabarıklaşmayla birlikte kıvrımlı hal almaları
• Ağrı
• Kaşıntı
• Özellikle geceleri artan yanmalar
• Kramplar
• Dolgunluk ve/veya huzursuzluk hissi farklı derecelerde hissedilebilir.

Varis Tedavisi Nasıl Yapılır?

Skleroterapi (Köpük Tedavisi): Damar içine ince bir enjektör ile ilaç vvaris-corabıerilerek uygulanır ve toplardamarın tıkanmasısağlanır. Böylece damarlar görülemez hale gelir. Bu işlem çapı 1-3 mm civarında olan varislerde yapılabilir. Hasta girişim sonrası yürüyerek evine gidebilmekte ve araba kullanabilmektedir. Girişim sonrası 1 hafta süreyle varis çorabı giyilmesi önerilmektedir. Başarı oranı yüksektir.

Radyofrekans (RF) ablasyon nedir?

Venöz yetmezlikte uygulanabilen minimal invaziv tedavi yöntemlerinden biridir. Hasta olan toplardamar içine yerleştirilen kateter ile aktarılan radyofrekans enerjisi ile bozulmuş olan damarın tıkanması hedeflenir. İşlem ortalama 30 dakika sürmektedir. Hastalar birkaç gün dinlendikten sonra normal aktivitelerine dönebilirler.
Açık cerrahiye oranla daha az ağrı ve morluk gözlenmesi, kanama ve yara izi olmaması ve enfeksiyon riskinin az oluşu bu yöntemin en önemli avantajlarıdır. İşlem sonrası hasta hareketlerinde herhangi bir kısıtlama gerekmemektedir. Hastalar birkaç gün dinlendikten sonra normal aktivitelerine dönebilirler.

Cerrahi tedavi nasıl yapılır?

Kasıktan yapılan 2-3 cmlik kesi ile genişlemiş ve işlevini kaybetmiş olan yüzeyel toplardamar çıkartılmaktadır. Yüzeyel ana toplardamarın dizüstü ya da dizaltındaki dallarından genişlemiş olanlarda tabloya eşlik ediyorsa küçük kesiler ile bu varisler de çıkartılabilir. Hastalar ertesi gün taburcu edilirler.