Dr. Belhhan Akpınar 1962 yılında Ankara’da doğdu. İlkokulu ABD’nin St Louis şehrinde, ortaokul ve lise eğitimini Ankara’da TED Ankara Lisesi’nde tamamladı.

1985 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu ve 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağlı Haseki Kardiyoloji Enstitüsü’nde kalp ve damar cerrahisi ihtisasına başladı.

1989 –1991 yılları arasında önce Hollanda’nın Utrecht kentinde Saint Antonius hastanesinde, daha sonra da Belçika’nın Aalst kentinde OLV hastanesinde çalışarak ihtisasını tamamladı. 1991-1994 yılları arasında Belçika’nın Aalst kentindeki OLV hastanesinde kalp ve damar cerrahisi baş asistanı olarak görev yaptıktan sonra 1994 yılında Türkiye’ye döndü ve yeni kurulmuş olan Florence Nightingale Hastanesinde göreve başladı.

1997’de yardımcı doçent, 1999’da doçent oldu.

2001 yılından beri aynı hastanenin kalp damar cerrahisi ana bilim dalı başkanlığını yürütmekte olan Dr. Akpınar 2005 yılında profesör oldu.

Ekim 2020’den beri çalışmalarını Koç Üniversitesi Hastanesi’nde sürdürmektedir.

Dr. Akpınar’ın yurtdışı ve yurtiçi olmak üzere toplam yüze yakın basılı ve ikiyüzün üzerinde değişik toplantılarda tebliğ edilmiş yayını bulunmaktadır.

ISMICS (International Society for Minimally Invasive Cardiac Surgery)
STS (Society of Thoracic Surgeons)
EACTS (European Association of Cardiothoracic Surgery)
ESCVS (European Society for Cardiovascular Surgery)
ISHLT (International Society for Heart and Lung Transplantation)
TKD Türk Kardiyoloji Derneği
TGKDCD Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Derneği
WSCS ( World Society of Cardiac Surgery)
Euro-Asian Bridge Derneği Dönem Başkanlığı

1. T.Paker, T.Sarıoğlu, A.Sarıoğlu, A.Akçevin, B.Akpınar, A.Aytaç. Ventiküler Septal Defektlerin Kapatılmasında Transatrial Yaklaşım ve Avantajları. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi; No:16:202-204, 1988.

2. C.Bakay, A.Akçevin, K.Süzer, T.Paker, H.Türkoğlu, B.Akpınar, A.Aytaç, C.Demiroğlu. Combined Internal Mammary Artery Graft for Coronary Artery Revascularisation. Annals of Thoracic Surgery; 50:553-556; 1990.

3. O.Bayındır, N.Gürses, T.Paker, B.Akpınar, M.S.Bilal, A.Aytaç, C.Demiroğlu. İlerlemiş KOAH Olan Olgularda Açık Kalp Cerrahisinin Riski. Ege Tıp Dergisi; 29 (2) 301-304; 1990.

4. O.Bayındır, T.Paker, C.Ersoy, B.Akpınar, T.Sarıoğlu, A.Aytaç. Bebeklerde Sol Atrium Basıncının Juguler Ven Yolu ile Monitörizasyonu. Ege Tıp Dergisi; 29 (2): 298-300;1990

5. O.Bayındır, T.Paker, S.Erentürk, B.Akpınar, A.Aytaç. Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Göğüs Ağrısının Giderilmesinde Transkütan Elektriksel Sinir Stimülasyonu (TENS)’in Yeri. Ağrı; Cilt 2; Sayı 2:26-29; 1990.

6. C.Bakay, A.Akçevin, K.Süzer, T.Paker, H.Türkoğlu, B.Akpınar, A.Aytaç, C.Demiroğlu. Kombine Mammaria Interna Grefti ile Yaygın Koroner Arter Revaskülarizasonu. GKD Cer. Derg; 1:13-17; 1991.

7. T.Paker, H.Türkoğlu, A.Sarıoğlu, B.Akpınar, O.Bayındır, T.Sarıoğlu, Y.Yurdakul, A.Aytaç, VSD ve Aort Yetmezliği Kombinasyonunda Cerrahi Tedavi ve Uzun Süreli Takip Sonuçları. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi; 19:38-40; 1991

8. Obayındır, T.Paker, B.Akpınar, S.Erentürk, D.Aşkın, A.Aytaç. use of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation in the Control of Postoperative Chest Pain After Cardiac Surgery Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia; Vol:5, No:6, pp.589-591; 1991.

9. O.Bayındır, T.Paker, B.Akpınar, M.S.Bilal, D.Wijers, M.Öztürk, A.Aytaç. Kardiopulmoner Bypass Sırasında Oluşan Yaygın Gaz Embolisi (olgu sonumu). Turk Anest ve Rean. Cem. Mecmuası 19:119-120; 1991.

10. O.Bayındır, T.Paker, B.Akpınar, M.S. Bilal, I.Nolens, TS Wijers, M.Öztürk, A.Aytaç, M.Kurusz, CCP, J.Murkin, FRCP, F.A.Hensley Jr. A 58 year-old Man Had a Massive Air Embolism During Crdiopulmonary Bypass. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia; Vol: 5, No:6. Pp:627-634; 1991.

11. O.Bayındır, T.Paker, B.Akpınar, C.Ersoy, A.Aytaç. A Transseptal Approach for monitoring Left Atrial Presssure in Infants. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia; Vol: 6, No:1. Pp: 121-123; 1992.

12. B.Akpınar, S.Gürsoy, P.Marcx, Y.Van Molhm, F.Wellwns, P.Brugada. Ventriküler Taşikardi ve Ventriküler Fibrilasyonlu Hastaların Tedavisinde Otomatik Defibrilatör. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi; 20:72-74; 1992.

13. O.Bayındır, T.Paker, B.Akpınar, MS Bilal, I.Nolens, TS Wijers, M.Öztürk, A.Aytaç, M.Kurusz, CCP, J. Murkin, FRCP, F.A.Hensley Jr. Massive Air Embolisation During Cardiopulmonary Bypass. Cardiothoracic and Vascular Anesthesia Update. Vol 3 chap 8: pp1-14; 1993 (case conference).

14. Wiebalck AC, Wouters PF, Waldenberger FR, Akpınar B, Daenen WJ, Flameng WJ. Left Ventricular Asisst with an Axial Flow Pump (Hemopump) : Clinical Application. Ann-Thorac Surg; May 55 (5):1141-1146, 1993.

15. T.Sarıoğlu, T.Paker, H.Türkoğlu, A.Akçevin, A.Sarıoğlu, Y.Yalçınbaş, B.Akpınar, A.Aytaç. The Modified Fontan Operation in Heart Associated with AV Vasvular Atresia or Common Atrioventricular valve. Neoseptation of atriums using a right atrial flap. Cardiol in Young; 4:353-357, 1994.

16. B.Akpınar, H.Vanerman, Y.Yalçınbaş, R.De Geest. Aort Kapak Replasmanında Homogreft Kullanımı. GKD Cer. Der; 2:186-188; 1994.

17. B.Akpınar, Y.Yalçınbaş, F.Wellens, P.Brugada, Kardioverter Defibrilator İmplantasyonunda Endokaviter Elektrod Sistemi ile İlgili Deneyimimiz. TKD Ars; 22:161-164; 1994.

18. B.Akpınar, Y.Yalçınbaş, F.Wellens, P.Brugada. Kardiyak Aritmilerin Cerrahi Tedavisi (Derleme). TKD Ars; 22:389-396; 1994.

19. B.Akpınar, R.De Geest, I.De Grieck, F.Wellens, H.Vanerman. A Surgical Technique for Post Catheterisation Femoral Artery Pseudoaneurysms. Eur J Vasc Surg; 8:632-633, 1994

20. B.Akpınar, H.Vanerman, F.Wellens. Lidoflasine and Myocardial Protection. J Thorac Cardiovasc Surg; 109:1013-14; 1995.

21. B.Akpınar, G.Çetin, O.Bayındır, E.Cakalı, Ü.Pekcan, B.Sönmez. Diltiazemin ITA Kan Akımı Üzerine Etkisi. Ege Tıp Dergisi. Ege Tıp Dergisi; 35 (3-4): 153-155;1996.

22. B.Akpınar, M.Güden, R. De Geest, K.Dossche. Abdominal Aort Anevrizmalarında Cerrahi Tedavi. Ege Tıp Dergisi; 35 (3-4): 177-179; 1996.

23. B.Akpınar, B.Polat, İ. Sanisoğlu, M.Yılmaz, E.Cakalı, O.Bayındır, B.Sönmez. Pulmoner Kapak Replasmanı 2 olgu nedneiyle. GKD Cer. Derg.; 5:135-139:1997.

24. B.Akpınar, B.Polat, İ.Sanisoğlu, H.Akar, B.Sönmez, E.Cakalı, O.Bayındır. Periferik ve Koroner Arter Hastalığı Olan Olgularda İki Farklı Yaklaşım. Tek veya İki Seansta Operasyon. Damar Cerrahisi Dergisi; (2): 39-45: 1997.

25. B.Sönmez, O.Bayındır, B.Akpınar, B.Polat, M.Ünal, H.Arbatlı, C.Abbasoğlu, D.Şener. Koroner Bypass Cerrahisinde Diabetin Morbidite ve Mortalite Üzerine Etkisi. Galenos Aylık Tıp Dergisi; 47-48: 1-2 Ağustos 1997.

26. İ.Sanisoğlu, B.Akpınar, M.Ünal, C.Konuralp, H.Akay, E.Eren. Koroner Arter Reoperasyonlarında Risk Faktörleri. Bursa Tıp Bilimleri Dergisi ; 1:9-13: 1997.

27. B.Akpınar, İ.Sanisoğlu, O.Bayındır, S.Aytekin, V.Aytekin, B.Sönmez, C.Demiroğlu. The Surgical Treatment of Left Ventricular Aneurysm. Patch Repair Versus Conventional Repair. Medical Journal of Ege University; 8 (1-2): 27-31,1998.

28. B.Akpınar, M.Yılmaz, H.Vanerman, R.De Geest. Extensive Aortic Calcification, A Surgical Challenge. Gazi Medical Journal; 9:82-85; 1998.

29. B.Akpınar, M.Güden, İ.Sanisoğlu, C.Konuralp, O.Yılmaz, B.Sönmez. A No Touch Technique for Calcified Ascending Aorta During Coronary Artery Surgery. Tex Heart Inst J; 25:120-23; 1998.

30. B. Polat , M.Yılmaz, B.Akpınar, V.Aytekin, O.Bayındır, B.Sönmez. Revascularization of the Circumflex Artery Using Pedicled Right Internal Mammarial Artery Graft via the Transverse Sinus. Archives of the Turkish Society of Cardiology; Cilt:26; Sayı:5; 275-78;1998.

31. B.Akpınar, M.Güden, B.Polat, E.Sağbaş, İ.Sanisoğlu, B.Sönmez, C.Demiroğlu. Aortic Valve Replacement with a Stentless Bioprosthesis; Report of 21 Cases. Archives of the Turkish Society of Cardiology; Cilt 27; Sayı:3; 159-162; 1999.

32. B.Akpınar, M.Güden, İ.Sanisoğlu, B.Sönmez (basımda). The use of MEDTRONIC FREESTYLE VALVE for the treatment of Assending Aortic Aneurysms. Tex Heart Inst J, Vol 26-3: 195-198, 1999.

33. B.Akpınar, M.Güden, B.Polat, E.Sağbaş, İ.Sanisoğlu, B.Sönmez, C.Demiroğlu. Aortanın İleri Derecede Aterosklerozunda Koroner Arter Cerrahisi. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi; Cilt 7; Sayı:3; 217-222;1999.

34. O.Bayındır, B.Akpınar, M.Güden. The Use of 5 HT3 Recertor Antagonist for Postcardiotomy Delirium. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, Vol 14-3: 288-293; 2000.

35. İ.Sanisoğlu, B.Akpınar, M.Güden, E.Sağbaş, K.Karaman. Koroner subklavian steal sendromu: 3 olgu nedeniyle. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi; Cilt 7; Sayı:4; 341-343; 2000.

36. B.Akpınar, E.Sağbaş, M.Güden. Acute Gastrointestinal Complications After Open Heart Surgery. Asian Annals of Cardiothoracic Surgery, 8:109-113, 2000.

37. O.Bayındır, B.Akpınar. The Hazardous Effects of Alveolar Hypocapnia on Lung Mechanics During Weaning From CPB. Perfusion, 2000; 15:27-31.

38. B.Akpınar, M.Güden, E.Sağbaş, İ.Sanisoğlu, V.Aytekin, O.Bayındır. Off Pump Coronary Artery Bypass Grafting with use of the Octopus 2 Stabilization System. Heart Surgery Forum, 2000; 3 (4): 282-286.

39. B.Akpınar, M.Güden, B.Polat, E.Sağbaş, E.Cakalı, O.Bayındır, B.Sönmez, C.Demiroğlu. Cardiovascular Effects of Intravenous Triiodothyronine in Patients Unfergoing Coronary Artery Bypass Surgery. Ege Tıp Dergisi (Basımda).

40. M.Güden, B.Akpınar, O.Bayındır, E.Sağbaş, B.Sönmez, C.Demiroğlu. Early Myocardial resuscitation via coronary sinus retroperfusion in Emergency coronary artery bypass grafting after failed percutaneous transluminal coronary angioplasty. Asian Cardiovascular and Thoracic Annals , 2000; 8:329-331.

41. İ.Sanisoğlu, B.Akpınar, M.Güden, E.Sağbaş, E.Cakalı, M.Arpaz, O.Bayındır, C.Demiroğlu. Açık Kalp Cerrahisi sonrası perikardın primer kapatılmasının kalp tamponadı üzerine etkisi. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi, 1999 Cilt 7; Sayı:5; 367-369.

42. O.Bayındır, M.Güden, B.Akpınar, İ.Sanisoğlu, E.Sağbaş. Ondansetron HCI for the treatment of delirium after coronary artery surgery. The Journal of Thoracic &Cardiovascular Surg., 2001, 121:176-177.

43. B.Akpınar, M.Güden, E.Memişoğlu. Screening of a stenless valve with electron beamed tomoggraphy 5 years after operation. European Journal of Cardio-thoracic Surgery, 2001, 19:929.

44. M.Güden, B.Akpınar, E.Sağbaş, İ.Sanisoğlu, M.Şirvancı, Z.Bayramoğlu, B.Çaynak, A.Yüksel. Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Vertebral osteomyelit : Mediastinitin önemli bir komplikasyonu. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2001, 9:57-8.

45. M.Güden, E.Sağbaş, İ.Sanisoğlu, B.Akpınar, O.Yılmaz. Koroner Cerrahisinde Tek Klemp Tekniğinin Nörolojik ve Kardiyak Sonuçlar Üzerine Etkisi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2001, 9:1-3.

46. B.Akpınar, M.Güden. The use of composite stentless valves with graft entension for the treatment of ascending aortic aneuryms. European Journal of Cardiothoracic Surgery 20, 2001:1278 (Reply to the letter to the editor. European Journal of Cardiothoracic Surgery 20, 2001:1279)

47. B.Akpınar, M.Güden, İ.Sanisoğlu, E.Sağbaş, B.Çaynak, Z.Bayramoğlu, O.Bayındır. Does off-pump coronary artery bypass surgery reduce mortality in high risk patient? The Heart Surgery Forum 4 (3):231-237,2001.

48. B Akpınar, İ Sanisoğlu, H Akay, C Konuralp, B Sönmez: The use of stentless porcine
bioprosthesis for ascending aortic aneurysm with aortic valve regurgitation: A Case report. Texas Heart Institute Journal.1999:26(3);195-7.

49. B Akpınar, M Güden, E Sağbaş, İ Sanisoğlu, V Aytekin, O Bayındır. Off-Pump coronary artery bypass grafting with use of the octopus 2 stabilization system. The Heart Surgery Forum 2000; 3(4):282-6.

50. M Güden, B Akpınar, O Bayındır, E Sağbaş, İ Sanisoğlu, C Demiroğlu. Early myocardial resuscitation via coronary sinus retroperfusion. Asian Cardiovasc Thorac Ann 2000; 8:329-31.

51. O Bayındır, M Güden, B Akpınar, İ Sanisoğlu, E Sağbaş. Ondansetron hydrochloride for the treatment of delirium after coronary artery surgery. J Thorac Cardiovasc Surg 2001;121:176-177
52. B Akpınar, M Güden, İ Sanisoğlu, E Sağbaş, B Çaynak, Z Bayramoğlu, O Bayındır. Does off pump coronary artery bypass surgery reduce mortality in high risk patients? H Surgery Forum 2001;4(3):231-6.

53. B Akpınar, M Güden, S Aytekin, İ Sanisoğlu, E Sağbaş, U Özbek, B Çaynak, Z Bayramoğlu. The use of stentless valves for root replacement during repair of ascending aortic aneurysms with aortic valve regurgitation. H Surgery Forum 2002;5(1):52-6.

54. M Güden, B Akpınar, E Sağbaş, İ Sanisoğlu, E Cakalı, O Bayındır. Effects of intravenous triiodothyronine during coronary artery bypass surgery. Asian Cardiovasc Thorac Ann 2002; 10(3): 219-22

55. M Güden, B Akpınar, İ Sanisoğlu, E Sağbaş, O Bayındır. Intraoperative saline irrigated
radiofrequency modified maze procedure for atrial fibrillation. Ann ThoracSurg2002;74:S1301-6

55. İ Sanisoğlu, M Güden, C Balcı, E Sağbaş, C Duran, B Akpınar. Comparison of Intraoperative transit time flow measurement with early postoperative magnetic resonance imaging techniques during off pump coronary artery surgery. Texas Heart Institute Journal 2003;30:31-7.

57. B Akpınar, M Güden, E Sağbaş, İ Sanisoğlu, U Özbek, B Çaynak, O Bayındır. Combined radiofrequency modified maze and mitral valve procedure through a port access approach: early and mid-term results. European Journal of Cardio-thoracic Surgery 2003;24:223-30.

58. M Güden, B Akpınar, E Sağbaş, İ Sanisoğlu, MU Ergenoğlu, U Özbek. A Radiofrequency modified maze and valve procedure through a port access approach. The Heart Surgery Forum 2003;6(5):292-6.

59. M Güden, İ Sanisoğlu, E Sağbaş, M U Ergenoğlu, U Özbek, B Akpınar. Hemodilution during off-pump coronary artery bypass grafting: Can we improve flow and reduce hypercoagulability? The Heart Surgery Forum 2003;6(5):399-402.

60. M Güden, B Akpınar, B Çaynak, Ç Türkoğlu, Z Özyedek, İ Sanisoğlu, E Sağbaş, S Aytekin, SD Öztekin. Left versus bi-atrial intraoperative saline irrigated radiofrequency modified maze procedure for atrial fibrillation. Card Electrophysiol Rev 2003;7:251-7

61. İ Sanisoğlu, M Güden, Z Bayramoğlu, E Sağbaş, C Dibekoğlu, SY. Sanisoğlu, B Akpınar. Does Off-Pump CABG reduces gastrointestinal complications. Ann Thorac Surg 2004;77:619-25.

62. M Güden, K Kazımoğlu İ Sanisoğlu Ertan Sağbaş R Yaman, B Akpınar. The use of autologous pericardium for complicated mitral valve annulus Asian Cardiovasc Thorac Ann 2004;12:7-10.

63. M Guden, B Akpınar, MU Ergenoğlu, E Sağbaş, I Sanisoğlu, U Ozbek. Combined radiofrequency ablation and myxoma resection through a port access approach. Ann Thorac Surg 2004;78:1470–2

64. İ Sanisoğlu, C Duran, E Sağbaş, B Akpınar. A left ventricular pseudoaneurysm due to mitral valve replacement. European Journal of Cardio-thoracic Surgery. 2005;27: 713

65. B Akpinar, M Guden, E Sagbas, I Sanisoğlu, M.U. Ergenoglu, C Turkoglu
Clinical experience with the Novare Enclose II manual proximal anastomotic device during off-pump coronary artery surgery. European Journal of Cardio-thoracic Surgery (Basımda)

66. Genetic variations of the apolipoprotein B gene in Turkish patients with coronary artery disease. B.S.Duman, Çavlan Türkoğlu, B.Akpınar, M.G., A.V., P.C., D.G., S.D. Annals of Human Biology, 2005 0: (0) : 1-8

67. Lipoprotein Lipaz Gene Polymorphism & Lipid profile in coronary artery disease. B.S.P., Çavlan Türkoğlu, B.Akpınar, M.G., A.V., E.D., P.Ç., Demet Günay, S.B.D. Archives of Pathology & Laboratory Medicine, Aug. 2004.

68. B Akpınar, İ Sanisoğlu, M Güden, E Sağbaş, B Çaynak, Z Bayramoğlu. Combined off-pump coronary artery bypass grafting surgery and ablative theraphy for atrial fibrillation: Early and mid term results. Ann Thorac Surg 2006;81:1332-8.

69. E Sağbaş, B Akpınar, İ Sanisoğlu, B Çaynak, M Güden, U Özbek, Z Bayramoğlu, O Bayındır. Robotics in Cardiac Surgery: The İstanbul Experience. Int J Med Robotics Comput Assist Surg 2006;2:179-187.

70. B Akpınar, M Güden, E Sağbaş, İ Sanisoğlu, B Çaynak, Z Bayramoğlu. Robotic – Enhanced Totally Endoscopic Mitral Valve Repair and Ablative Therapy. Ann Thorac Surg 2006;81:1095-8.

71. E Sağbaş, B Akpınar, İ Sanisoğlu, B Çaynak, B Tamtekin, K Oral, B Onan. Video-Assisted Bilateral Epicardial Pulmonary Vein Isolation for the Treatment of Lone Atrial Fibrillation. Ann Thorac Surg 2007;83:1724-30.

72. C Duran, E Sağbaş, B Çaynak, İ Sanisoğlu, B Akpınar, M Gülbaran. Multislice Computed Tomography Accurately Detects Stenosis in Coronary Artery Bypass Conduits. Tex Heart Inst J. 2007;34:555-559.

73. E Sağbaş, B Çaynak, C Duran, O Şen, B Kabakçı, İ Sanisoğlu, B Akpınar. Mid-term results of peripheric cannulation after port-acces surgery. Journal of Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery. 2007;6:744-747.

74. B Caynak, F Van Praet, N Walcot, H Vanerman. Excision of lipomatous hypertrophy of the interatrial septum via port-access. Interarct Cardiovasc Thorac Surg. 2008;7(4):715-7.

75. B Çaynak, B Onan, İ Sanisoğlu, B Akpınar. Vertebral erosion due to contained rupture of an abdominal aortic aneurysm. J Vasc Surg 2008;48(5):1342.
76. İ Sanisoğlu, E Sağbaş, C Duran, B Çaynak, B Akpınar. Migration of a rigid mitrale valve ring. Ann. Thorac. Surg 2008;86(5):1696.

77. B Çaynak, B Onan, E Sağbaş, C Duran, B Akpınar. Cardiac tamponade and pulmonary embolism as a comlications of percutaneous vertebroplasy. Ann Thorac Surg 2009;87(1):299-301.

78. B Çaynak, E Sağbaş, B Onan, S Onan, İ Sanisoğlu, B Akpınar. Robotically enhanced coronary artery bypass grafting: the feasibility and clinical outcome of 196 procedures. Int J Med Robotics Comput Assist Surg 2009;5:170-177.

79. B Çaynak, E Sağbaş, B Onan, S Onan, O Şen, Z Bayramoğlu, B Kabakçı, İ Sanisoğlu, B Akpınar. Comparison of three different surgical methods in aortic root aneurysms: long-term results. J Card Surg 2009;24:710-715.

80.S Görmez, A Demirkan, F Atalar, B Çaynak, R Erdim, V Sözer, D Günay, B Akpınar, U Özbek, AS Büyükdevrim. Adipose tissue gene expression of adiponectin, tumor necrosis factor-α and leptin in metabolic syndrome patients with coronary artery disease. Intern Med 2011; 50: 805-810.

81. B Çaynak, Z Bayramoğlu, B Onan, İS Onan, E Sağbaş, İ Sanisoğlu, B Akpınar.The impact of non-dialysis-dependent renal dysfunction on outcome follwing cardiac surgery. Heart Surg Forum 2011; 14(4): 214-20.

82. I Sanisoğlu, B Çaynak, B Onan, Ö Mete, Z Bayramoğlu, E Sağbaş, İS Onan, E Öklü, B Akpınar, F Dizdaroğlu. Comparison of clipping versus ligation of side-branches during saphenous vein graft harvesting: Which method is superior? Ann Vasc Surg 2011 ;25(5): 669-74.

83. Mediastinal adipose tissue expresses a pahtogenic profile of 11 β- hydroxysteroid dehydrogenase type 1 , glucocorticoid receptor,and CD68 in patients with coronary artery disease.Fatmahan Atalar, Selçuk Gormez, Barış Caynak, Gokce Akan , Gamze Tanrıverdi, Sema Bilgiç-Gazioğlu, Demet Günay, Cihan Duran, Belhhan Akpınar, Uğur Özbek , Ahmet Sevim Büyükdevrim, Zeliha Yazıcı.Cardiovascular Pathology.July 2012

84. Adipose Tissue Gene Expression of Adiponectin, Tumor Necrosis Factor-α and Leptin in Metabolic Syndrome Patients with Coronary Artery Disease.Selçuk Gormez, Ayşe Demirkan, Fatmahan Atalar, Barış Caynak,Refik Erdim, Volkan Sozer, Demet Günay,Belhhan Akpınar, Uğur Özbek , Ahmet Sevim Büyükdevrim. (Intern Med 50:805-810,2011)