Anevrizma nedir?

Atardamarların duvarında oluşan baloncuk şeklindeki genişlemeleri tarif eden genel bir tanımlamadır. Aortada en sık karın kısmında daha sonra göğüs kafesi içerisindeki kısımda görülür. Bunların yanında bacak damarları (iliyak, popliteal arterler) ve karın içi organları besleyen damarlarda da görülebilir.

Yaşla birlikte görülme sıklığı artar. Erkeklerde kadınlara göre dört kat daha fazla görülmektedir.

Anevrizmalar, normal bir atardamara göre çok daha zayıf duvar yapısına sahip olduklarından aniden bu duvarda oluşabilen yırtılmalar hayatı tehdit eden ciddi kanamalara neden olabilirler. Bu nedenle tespit edildiği andan müdahale sınırlarına ulaşana dek anevrizmaların varlığı yakın takip gerektiren bir durumdur.

 

anevrizma

Anevrizma Belirtileri

Anevrizmalar genellikle belli bir aşamaya kadar hiçbir şikayet yaratmaz.

Kanama anevrizmaların en tehlikeli komplikasyonudur. Ne yazık ki, genellikle anevrizmaların ilk bulgusu olarak karşımıza çıkar.. En çok kanamaya yol açan anevrizma abdominal aort anevrizmasıdır. Karın içinde kanın akabileceği geniş boşluklar bulunduğundan kanama kolay durmaz ve hasta kısa sürede kaybedilebilir. Kanama ile gelen aort anevrizmalarında hastaların yarısından çoğu kurtarılamaz.

Bu nedenle aort anevrizmalarında erken tanı çok büyük önem taşır. Abdominal aort anevrizmaları yerleşimleri nedeniyle erken tanı açısından şanslı anevrizmalardır. Çünkü abdominal aort rutin ultrason incelemeleri sırasında kolayca görülebilir ve anevrizma varsa kolayca saptanabilir. Bu nedenle, 65 yaşının üzerinde olan ya da ailesinde aort anevrizması olan bireylerin en az bir kez mutlaka karın ultrasonografisi yaptırmaları önerilir.

Anevrizma Tedavisi

Her anevrizmada tedavi gerekmeyebilir. Gereken hallerde iki tür tedavi bulunmaktadır.

Cerrahi tedavide anestezi altında yapılan kesilerle anevrizmalı damara ulaşılır, anevrizmanın yukarısında ve aşağısındaki sağlam damar bölümlerine suni damar dikilerek tutturulur. Daha sonra kan akımını kesmiş olan pensler kaldırılarak dolaşım tekrar sağlanır. Kanama olmadığından emin olunduktan sonra dokular geri kapatılır.

Endovasküler tedavi ise anevrizma onarımının açık cerrahi tedaviye göre daha hafif bir şekli, yani damar içerisinden anevrizmaya suni damar yerleştirilmesidir. Burada kasıklardan yapılan bir kesi ile atar damar içerisine üzerinde metal ve özel bir kumaştan oluşan suni damar yerleştirilmiş olan kateterler ilerletilir. Bu suni damar anevrizma içinde açılarak anevrizma içerden onarılmış olur. İşlemde sadece kasık kesileri yapıldığı ve daha hafif bir anestezi kullanıldığı için hastalar tarafından daha kolay atlatılır. Bu yöntemde hasta belden uyuşturularak ya da genel anestezi ile kasıklara iki küçük kesi yapılarak buradaki femoral atar damara ulaşılır.