alt

Atriyal fibrilasyon, genellikle çeşitli kalp hastalıklarıyla birlikte, bazen de tek başına seyreden, yaşam kalitesini bozan, zaman zaman yaşamsal komplikasyonları olabilen bir ritim bozukluğudur. İlaçların ve anjiografik tedavi yöntemlerinin başarı oranları çok yüksek değildir. Atriyal fibrilasyon, ister çeşitli kalp hastalıklarıyla birlikte ister tek başına cerrahi tedavisi mümkün bir hastalıktır. Aritminin tedavisi için dondurma (kryo) ve yakma (radyofrekans ablasyon) teknikleri yaygın olarak kullanılan tekniklerdir.

Özellikle mitral kapak cerrahisi ile birlikte atriyal fibrilasyon için ablasyon uygulaması planlanan hastalarda başarı oranı yüzde 85 civarındadır.