Koroner arter by-pass cerrahisi nedir?

Koroner arterler çeşitli nedenlerle daralabilir ya da tıkanabilir. Böylece kalp kasının bu damarlar tarafından beslenen bölgesine ykoronereteri kadar kan akışı sağlayamayabilirler. Koroner baypas cerrahisi sorunu çözme yöntemlerinden birisidir. Vücudun başka bir bölgesinden alınan arterler ya da venler (atar ya da toplar damarlar) bu dar ya da tıkanık damarları baypas ederek yeterli kan akışını sağlamak amacıyla kullanılır. Cerrahi sırasında kullanılan bu damarlar, çıkarıldıkları bölgedeki kan akımını bozmayan damarlardır.
Kullanılan arteryel greftlere (atar damarlara) tipik örnek, göğüs duvarının iç kısmından aşağıya doğru giden göğüs damarı (mammaria interna), venlere örnek ise, bacağın iç kısmında ayak bileğinden kasığa kadar derinin hemen altından giden safen venidir. Bazı gerekli durumlarda bacak arkasından ya da koldan da venöz greftler hazırlanabildiği gibi arteryel greft olarak ön koldan radyal arter, karın içinden mide arteri de greft amacıyla kullanılabilir.
Ameliyat sırasında arteryel ve venöz greftler kalbin yüzeyindeki koroner damarlara direkt olarak birleştirilir. Böylece greftler köprü vazifesi görüp darlığın ilerisine kan akımı sağlarlar.
Koroner baypas ameliyatları sırasında genelde, kalp-akciğer makinesi kanı oksijenlendirir ve vücuda belirli bir basınçta kan akımı sağlayarak kalbi durdurmayı mümkün kılar. Böylece koroner damarlara baypas ameliyatı gerçekleştirilir.

Koroner by-pass cerrahisi ne sağlar?

Koroner baypas cerrahisinin amacı kalp kasına azalmış olarak gelen kan akımını artırmaktır. Bu artan kan akımı göğüs ağrısını (angina) ortadan kaldırır. Ayrıca yorgunluk ve fazla ilaç kullanımını azaltır, hastaların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlar. Böylece hastaların yaşam kalitesi artmış olur. Ayrıca ağır koroner arter hastalığı olan kişilerde baypas cerrahisi hastanın yaşam süresini uzatır.

Çalışan kalpte koroner by-pass

Günümüzde özellikle kalp cerrahisi konusunda hastanelere başvuran hastalar arasında yüksek riskli olguların oranı giderek artmaktadır. Kalp – akciğer makinesi kullanmadan, yani kalp ve akciğeri durdurmadan gerçekleştirilen koroner baypas ameliyatları akciğer, beyin, böbrekler yönünden riskli hastalarda bu riski önemli ölçüde azaltmaktadır. İleri teknoloji ürünü bazı malzemelerin kullanımı, bu ameliyatların güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Ayrıca bu operasyonlar sonrası hastaların iyileşme ve hastanede kalma süresi de kısalmaktadır. Ekibimiz tarafından 300’ü aşkın hasta bu yöntemle başarılı bir şekilde ameliyat edilmiştir.