Robotik cerrahi için planlanan bazı hastalarda, bir ya da iki damar robotik olarak bypass edildikten sonra diğer damarların kardiyologlar tarafından stentle tedavi edilmesidir. Bu yöntem açık kalp ameliyatı geçirmesi uygun olmayan hastalar için invaziv olmayan bir alternatif tedavi yöntemidir.
anjiyo